Change log 6

SOUPIS ZMĚN NA WEBU K 17.5.2020

Upravena responsivita pro mobilní zařízení

Vylepšena rychlost stránky

Příští a poslední zápas na hlavní stránce
– upraven styl

WordPress
– vypnuty automatické aktualizace

Opraven font
– některé speciální znaky se zobrazovaly špatně

Menu
– úprava designu

Partneři